Under våren har Nilhe arbetat med kamerainstallationer på Handens bussterminal.

Läs mer