Vår kurs i VideONet ger deltagare kunskap och praktisk erfarenhet i att framgångsrikt sätta upp och hantera komplexa videoövervakningsprojekt.

Läs mer