Nilhe har tecknat avtal med SCA Bollsta och kommer att förse hela deras nya justerverk med kameror och VideONets mjukvara.

Läs mer