Branschanalys: Industriell videoanalys ett allt viktigare verktyg

Industriell videoanalys har blivit ett allt viktigare verktyg för att optimera och automatisera industriella processer. Genom att analysera aggregerad videodata från kameror och data från andra källor, kan företag få värdefulla insikter i sin verksamhet och identifiera förbättringsområden. Valet av vilket tillvägagångssätt som ska användas för videoanalys, maskininlärning (ML) eller algoritmer kan dock vara ett komplext beslut med avvägningar.

I denna text utfoskar Erik Erlandsson, Solution Manager för VideONet, för- och nackdelar med ML kontra algoritmbaserad analys i samband med industriell videoanalys, och pekar på faktorer som bör beaktas när man bestämmer vilket tillvägagångssätt som är bäst lämpat för en given applikation.

Rulla till toppen