Ny kurs: Certifiering i VideONet Version 12.6 och cybersäkerhet

I april håller vi i årets första kurs i installation och konfigurering av våra kamerasystem. Det är en god investering för tekniker och underhållspersonal som vill arbeta självständigt med förändringar i sin egen kameraanläggning på ett säkert sätt. Vi har som vanligt två kursledare på plats under utbildningens olika moment.

Om kursen

VideONet är ett av marknadens mest optimala kamerasystem för hantering av videoströmmar. Utbildning i VideONet ger deltagare kunskap och praktisk erfarenhet i att framgångsrikt sätta upp och hantera komplexa videoövervakningsprojekt. Denna kurs ger en ny och spännande möjlighet för såväl erfarna som oerfarna driftsättare av VideONet-system att förnya sina meriter och samtidigt utöka sin kompetens. Då version 12.6 är en uppdatering med fokus på säkerhet kommer vi specifikt att gå in på best practice ur säkerhetssynpunkt. 

Kursmoment

– Konfigurering av VideONet-server
– Konfigurering av VideONet-klient
– Konfigurering av event- och signalhantering
– Konfigurering av inspelning i VideONet-server
– Konsekvenser av cyberhot för CCTV-system inom industri

Sista anmälningsdag: 2024-03-15

Rulla till toppen