Processindustri

Branschanalys: Industriell videoanalys ett allt viktigare verktyg

Industriell videoanalys har blivit ett allt viktigare verktyg för att optimera och automatisera industriella processer. Genom att analysera aggregerad videodata från kameror och data från andra källor, kan företag få värdefulla insikter i sin verksamhet och identifiera förbättringsområden. Valet av vilket tillvägagångssätt som ska användas för videoanalys, maskininlärning (ML) eller algoritmer kan dock vara ett …

Branschanalys: Industriell videoanalys ett allt viktigare verktyg Läs mer »

NILHE levererar kameror till SCA Bollstas nya justerverk

Nilhe har tecknat avtal med SCA Bollsta och kommer att förse hela deras nya justerverk med kameror och VideONets mjukvara. Det nya justerverket ska vara “Världsklass” vilket även ställer höga krav på tillförlitlighet på kameror och mjukvara. Många av kamerorna ska integreras i processen som ett stöd för snabbare och bättre beslut.

Rulla till toppen