Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar i installation och konfigurering av våra kamerasystem, så att du och dina medarbetare kan arbeta självständigt med våra lösningar i er verksamhet.

Alla kommande utbildningar har ett preliminärt startdatum, med reservation för Covid-19 och kommande restriktioner. 

Kurs: Certifiering i VideONet


Om VideONet

VideONet är ett av marknadens mest optimala kamerasystem för hantering av videoströmmar. Utbildning i VideONet ger deltagare kunskap och praktisk erfarenhet i att framgångsrikt sätta upp och hantera komplexa videoövervakningsprojekt. Denna kurs ger en ny och spännande möjlighet för såväl erfarna som oerfarna driftsättare av VideONet-system att förnya sina meriter och samtidigt utöka sin kompetens.

Kursinformation

Startdatum: Preliminärt startdatum är sen höst, med reservation för utvecklingen av Covid-19 och kommande restriktioner.

Kurslängd: 2 dagar

Moment: Konfigurering av VideONet-server, konfigurering av VideONet-klient, konfigurering av inspelning i VideONet-server