Automatiserad kvalitetskontroll på pappersbruk

Nu levererar vi ett nytt verktyg för pappersbruk. Mjukvarusystemet Virifys applikation är särskilt anpassad för pappersbruk. Applikationen låter dina kameror kvalitetskontrollera de viktigaste momenten vid emballering av pappers- och kartongrullar.

Systemet analyserar pappersrullarna under hela emballeringsprocessen. Videoanalysen upptäcker om fel uppstår när pappersrullarna ska märkas, paketeras, limmas eller förses med etiketter. På så vis underlättas kontrollrummets dagliga arbete och du kan leverera med säkerhet.

Om Virify

Virify är en lösning för processindustrier som vill få ut det mesta möjliga av sina kameror. Ett mjukvarusystem som använder videoanalys för att automatisera processer och verifiera kvalitet och säkerhet i alla delar av produktionen.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information om Virify eller andra system. Vi hittar rätt lösning för dig!